www.daftarkewangan.com

LAMAN UTAMA
MAKLUMAT SYARIKAT
PENDAFTARAN MOF
PERKHIDMATAN LAIN
HUBUNGI KAMI
PENTADBIRAN
CARIAN PENDAFTARAN  

 PENDAFTARAN BARU
 TAMBAH BIDANG
 STATUS BUMIPUTERA
PENDAFTARAN PERUNDING
 SENARAI KOD BIDANG
 SENARAI BAYARAN


DOWNLOAD

»Borang Pengisytiharan
»Borang Perincian Akaun Bank Syarikat
»Surat Akuan Bumiputra

 HUBUNGI KAMI 
 

 DH Gemilang Enterprise
 B-5-8 Plaza Mont Kiara
 Mont Kiara
 50480  Kuala Lumpur

 T: 03-6207 5444
 F: 03-6207 5445
 E:


View My Stats
 
Monday, 30 May 2016
PERMOHONAN PEMBAHARUAN Print E-mail
Tempoh Pendaftaran Sijil Kementerian Kewangan adalah selama 3 tahun. Pembaharuan boleh di buat sebelum 3 bulan tarikh tamat sijil

Senarai Dokumen-Dokumen Sokongan Permohonan untuk Permohonan Pembaharuan


(R.O.B) Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian

1- Salinan Kad Pengenalan Pemilik

2- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

3- Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)
   a) Borang D
   b) Borang Maklumat perniagaan
   c) Borang maklumat pemilik

4- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

5- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat  yang telah disetem

6-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 


(R.O.C) Syarikat Sdn Bhd

1- Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)

2- Borang pindah milik saham (borang 32A) yang dimatikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)

2- Memorandum And Articles Of Association (MAA) atau Borang 13

3- Salinan Borang 44

4- Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun

5- Resolusi Lembaga Pengarah  mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

6- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

7- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

8 -Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini

9 -Salinan kad pengenalan semua pemilik dan pengarah syarikat

10-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
11-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat


R.O.S  Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan

1- Salinan kad pengenalan salah semua ahli lembaga pengarah

2- Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5- Salinan Penyata akaun bank terkini

6- Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank

7- Borang perincian bank atau surat pengesahan bank mengenai kuasa  menandatangani cek oleh pihak bank

8- Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.

9-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem

10-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

-->
 
All rights reserved © 2008-2012 DH Gemilang Enterprise (001869342-M)
Web.Unlimited by Corporate.Com.My