www.daftarkewangan.com

LAMAN UTAMA
MAKLUMAT SYARIKAT
PENDAFTARAN MOF
PERKHIDMATAN LAIN
HUBUNGI KAMI
PENTADBIRAN
CARIAN PENDAFTARAN  

 PENDAFTARAN BARU
 TAMBAH BIDANG
 STATUS BUMIPUTERA
PENDAFTARAN PERUNDING
 SENARAI KOD BIDANG
 SENARAI BAYARAN


DOWNLOAD

»Borang Pengisytiharan
»Borang Perincian Akaun Bank Syarikat
»Surat Akuan Bumiputra
 HUBUNGI KAMI 
 
 
DH Gemilang Enterprise
 B-5-8 Plaza Mont Kiara
 Mont Kiara
 50480  Kuala Lumpur

 Hotline        019-2152800

 WhatsApp   019-2152800

 Tel. Pej: 03-6207 5444
 Fax      : 03-6207 5445

 View My Stats
 
Friday, 24 March 2017
STATUS BUMIPUTERA (BUMIPUTERA STATUS APPLICATION) Print E-mail
Pembekal-pembekal yang ingin memohon status taraf bumiputera perlu memenuhi syarat-syarat dan senarai dokumen adalah seperti di bawah mengikut jenis pendaftaran :

(R.O.B) Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian

1- Salinan Kad pengenalan Pemilik

2- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

3- Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)
   a) SSM Perakuan Pendaftaran Borang D
   b) SSM Maklumat Perniagaan
   c) SSM Maklumat Pemilik

4- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

5- Peta Lakar ke premis/pejabat

6- Carta organisasi syarikat

7- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat  yang telah disetem


(
R.O.C) Syarikat Sdn Bhd

1- Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)

2- Borang Pindah milik saham (Form 32A) yang telah di matikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)

3- Memorandum And Articles Of Association (MAA)

4- Salinan Borang 44 atau Borang 13

5- Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun

6- Resolusi Lembaga Pengarah  mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

7- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

8- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

9 -Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini

10- Peta Lakar ke pejabat/premis

11- Carta organisasi Syarikat

12-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
R.O.S  Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan


1- Salinan kad pengenalan salah seorang ahli lembaga pengarah atau pengurus

2- Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5- Salinan Penyata akaun bank terkini

6- Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank

7- Borang perincian bank atau surat pengesahan bank mngenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

8- Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.

9-Surat Akuan Bersumpah Penguasaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)

10- Peta Lakar ke pejabat/premis

11- Carta organisasi pertubuhan

12-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem


 

-->
 
All rights reserved © 2008-2012 DH Gemilang Enterprise (001869342-M)
Web.Unlimited by Corporate.Com.My